8

Hender det at du forlater kjøkkenet mens du lager mat?


Question type: Radio

Value passed to:

Ja

Display block in result: Sirene    

Noen ganger

Display block in result: Sirene    

Aldri