VERISURE ARLO-PALVELUN TIETOSUOJASELOSTE

10.09.2020

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, miten Verisure Oy käsittelee henkilötietojasi, kun käytät Verisure Arlo-palvelua tai oleskelet tiloissa, joissa on Verisure Arlo kameravalvonta. Henkilötietojen suojaaminen on meille erittäin tärkeää. Olemme sitoutuneet suojaamaan tietojasi ja käsittelemään niitä tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla. Luethan tietosuojaselosteemme läpi huolellisesti. Se sisältää tärkeää tietoa siitä, miten hankimme ja käytämme henkilötietojasi.
Voit tulostaa tämän tietosuojaselosteen tai tallentaa sen selaimesi avulla.
1. Yhteystiedot
Verisure toimii EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti Rekisterinpitäjän Henkilötietojen käsittelijänä. Verisure käsittelee hälytystapahtumien yhteydessä kerättyjä henkilötietoja Rekisterinpitäjän lukuun.

Verisure Oy
Palkkatilanportti 1
00240 Helsinki
Suomi
Puhelin: 010 217 9000
Tietosuojavastaava
Kristian Halonen
Sähköposti: [email protected]

Jos sinulla on tietosuojaa koskevia kysymyksiä, jotka liittyvät tuotteisiimme ja palveluihimme, verkkosivustomme tai sovelluksemme käyttöön, voit ottaa yhteyttä tietosuojastavastaavaan. Sähköpostin lisäksi voit ottaa yhteyttä postitse aiemmin kerrottuun osoitteeseen, merkitse kuoreen tällöin vastaanottajaksi myös ”Rekisteriasiat”.
Mikäli vastaanotamme Asiakkaamme toimivaltuuksiin kuuluvan yhteydenoton, välitämme tämän viipymättä Asiakkaamme tietoon.

2. Mitä henkilötiedot ovat?
Henkilötiedot ovat tunnistettavaan tai tunnistettavissa olevaan henkilöön liittyviä tietoja. Niihin kuuluu pääasiassa tietoja kuten Kuva- ja äänitallenteet, nimi, osoite, puhelinnumero, laitteen/järjestelmän tunnistenumerot, sähköpostiosoite, tallenteen päivämäärä ja kellonaika, joiden perusteella henkilöllisyytesi voi olla pääteltävissä.

3. Tietojen käsittely
Käsittelemme kameravalvonnan kautta kerättyjä henkilötietoja Rekisterinpitäjän lukuun mm. seuraavia tarkoituksia varten: Rikosten ennalta ehkäisemiseen, tiloissa oleskelevien henkilökohtaisen turvallisuuden varmistamiseen, omaisuuden ja tiedon suojaamiseen sekä turvallisuutta tai omaisuutta vaarantavien tilanteiden ennaltaehkäisemiseen ja selvittämiseen. Tietoja käsitellään näihin tarkoituksiin, kuten rikos- ja vahinkotapahtumien selvittelyyn sekä tarvittaessa tiloissa liikkuneiden henkilöiden tunnistamiseen.
 Vain tietyillä työntekijöillämme on näiden kuvien ja/tai videoiden käyttöoikeus. Ellei hälytystä ole tapahtunut, työntekijämme eivät voi katsoa kameroiden ottamia video-/kuvatallenteita. Käsittelemme tallenteita rajoitetun ajan ennen hälytystapahtumaa sekä rajoitetun ajan hälytystapahtuman jälkeen. Lisätietoa käsittelyn ajankohdasta saat ottamalla yhteyttä tietosuojavastaavaan.
Käsittelyn lakiperuste on meidän ja asiakkaamme välinen sopimus.
3.1 Rekisterinpitäjän tietojen käsittely
Verisure toimii Rekisterinpitäjän Henkilötietojen käsittelijänä eikä näin ollen vastaa Reksiterinpitäjän muusta henkilötietojen käsittelystä tai niiden tarkoituksista. Suurin osa asiakkaistamme on luonnollisia henkilöitä, jotka käsittelevät henkilötietoja yksinomaan henkilökohtaiseen ja kotitalouttaan koskevaan tarkoitukseen eikä EU:n yleinen tietosuoja-asetus näissä tapauksissa päde asiakkaaseen. Verisure auttaa Rekisterinpitäjiä sekä rekisteröityjä kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä, ja nämä yhteydenotot voi osoittaa Verisuren tietosuojavastaavalle.
Tilanteissa, joissa Rekisterinpitäjää sitoo EU:n yleinen tietosuoja-asetus, on Rekisterinpitäjä velvollinen kertomaan käsittelystään suoraan Rekisteröidylle. Epäselvissä tilanteissa yhteydenotot voi osoittaa Verisuren tietosuojavastaavalle, joka tarvittaessa välittää pyynnöt Reksiterinpitäjälle.
4. Tietojen luovutus
Henkilötietoja luovutetaan kolmansille osapuolille periaatteessa vain, jos olemme saaneet nimenomaisen suostumuksesi yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan alakohdan mukaisesti.
Voimme kuitenkin jakaa niitä muille Verisure-konsernin yhtiöille osana tuotteidemme ja palvelujemme toimitusta. Koska tuotteemme ja palvelumme ja niiden toteutus edellyttävät muiden yhtiöiden osaamista ja resursseja, osan tietojenkäsittelystä voi suorittaa jokin jäljempänä mainituista palveluntarjoajistamme. Näiden tietojen vastaanottajaryhmiä ovat seuraavat:
•    Pilvitallennuspalvelujen tarjoajat, kuten Amazon Cloud Cam, johon tallennetaan hälytysten tietoja ja antamiasi henkilötietoja sekä hätätilanteiden palautuspalveluihin tarvittavia tietoja ja kanssasi tekemiemme sopimusten täyttämiseksi tarvittavia tietoja.  
•    Turvallisuuspalveluyhtiöt Securitas ja Avarn Security, joiden kautta lähetämme vartijan hälytyksen yhteydessä.
•    Hätäkeskus (poliisi, pelastuslaitos), mikäli on ilmeistä, että on tapahtunut rikos tai muu vakava hätätilanne.
•    IT-palvelujen tarjoajat, jotka ylläpitävät järjestelmiämme.  
•    Konsulttiyritykset.
•    Muut palveluntarjoajat ja toimittajat, joiden palveluja ja tuotteita käytämme toiminnassamme ja palvelujemme tarjoamisessa.
Mikäli myymme minkä tahansa liiketoimintamme tai omaisuuttamme kolmannelle osapuolelle, tällöin paljastamme tietosi tällaisen liiketoiminnan tai omaisuuden mahdolliselle ostajalle.
Jos luovutamme tietoja palveluntarjoajille, nämä voivat käyttää tietoja ainoastaan tehtäviensä suorittamiseen. Valitsemme käyttämämme palveluntarjoajat huolellisesti. Niillä on sopimusoikeudellinen velvoite noudattaa ohjeitamme ja ylläpitää asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä, joilla suojataan asianomaisten henkilöiden oikeudet, ja valvomme niitä säännöllisesti.
Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa viranomaisten pyynnöstä, tuomioistuimen päätöksellä ja oikeudellisten menettelyjen yhteydessä, jos se on tarpeen syytteen nostamista tai lain täytäntöönpanoa varten.  
 
5. Tietojen käsittelypaikka
Tallennamme tietoja ainoastaan Suomessa, EU:n alueella tai Euroopan talousalueella (ETA) tai muissa maissa, joissa on asianmukainen tietosuojan taso.
Jos jaamme tietojasi (i) ETA:n ulkopuolisille tai (ii) sellaisissa toimiville yrityksille, joissa on asianmukainen tietosuojan taso, vaadimme sopimusoikeudellisesti näitä yrityksiä käsittelemään tietojasi samalla perusteella kuin me käsittelemme. Näissä tapauksissa varmistamme luovutettujen tietojen suojauksen.  
Lisätietoja saat lähettämällä sähköpostia osoitteeseen [email protected]  
6. Tietojen säilytys
Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan kuin se on tarpeen sellaisten sopimusoikeudellisten tai lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi, joita varten olemme keränneet tietoja. Tämän jälkeen poistamme tiedot välittömästi, ellemme vielä tarvitse tietoja lakisääteisten säilytysaikojen päättymiseen saakka, todisteeksi siviilioikeudellisia vaateita varten tai lakisääteisten säilyttämisvelvoitteiden vuoksi.
 Kaikki vaateet vanhentuvat aikaisintaan lakisääteisten aikarajoitusten mukaisesti.
 
7. Sinun oikeutesi
Sinulla on oikeus saada henkilötietojesi käsittelyä koskevat tiedot milloin tahansa. Tässä yhteydessä kerromme käsittelemistämme tiedoista ja annamme yleistiedot sinua koskevista tallennetuista tiedoista. Jos säilyttämämme tiedot ovat virheellisiä tai vanhentuneita, sinulla on oikeus vaatia tietojen korjaamista. Voit myös pyytää tietojesi poistamista. Ellei poistaminen poikkeuksellisesti ole mahdollista muun lainsäädännön vuoksi, tiedot estetään niin, että niitä voi käyttää ainoastaan tähän lailliseen tarkoitukseen. Voit myös rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä, jos esimerkiksi epäilet tietojen oikeellisuutta. Sinulla on oikeus tietojen siirtämiseen, eli toimitamme sinulle halutessasi sähköisen kopion henkilötiedoistasi.  
Voidaksesi käyttää tässä mainittuja oikeuksiasi voit milloin tahansa ottaa yhteyttä edellä mainittujen yhteystietojen avulla. Tämä koskee myös tilannetta, jossa haluat saada tositteet, joilla voidaan osoittaa asianmukainen tietosuojan taso.  
Sikäli kuin käsittelemme tietojasi oikeutettujen etujemme (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta) nojalla, sinulla on oikeus vastustaa tietojesi käsittelyä milloin tahansa erityisestätilanteestasi johtuvista syistä.
Lisäksi sinulla on oikeus valittaa toimintaamme valvovalle tietosuojaviranomaiselle. Voit käyttää tätä oikeutta ottamalla yhteyttä oman asuinmaasi valvontaviranomaiseen. Suomessa Verisure Oy:n valvova toimivaltainen viranomainen on:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
[email protected]
puh. 029 566 6700
www.tietosuoja.fi
 
8. Turvallisuus
Käytämme ajantasaisia teknisiä toimenpiteitä, joilla varmistetaan tietoturva, erityisesti henkilötietojesi suojaaminen tiedonsiirtoriskeiltä ja estetään kolmansia osapuolia hankkimasta tietoja. Näitä muokataan uusimman kehityksen mukaisesti. Verkkosivustomme kautta antamiesi henkilötietojen suojaamiseksi käytämme TLS (Transport Layer Security)-suojausta, joka salaa syöttämäsi tiedot.  
 
9. Tietosuojalausekkeen muutokset
Päivitämme tätä tietosuojakäytäntöä ajoittain, jos teemme muutoksia verkkosivustoomme tai liiketoimintaprosesseihimme tai jos ilmenee valtion edellyttämiä oikeudellisia muutoksia.
Tämä tietosuojaseloste on päivitetty syyskuussa 2020