Kodinturvavinkit
Murto
tuotteet
Liiketunnistin – Kodin turvaratkaisujen täydentäjä
Liiketunnistin murtosuojauksessa

Kokosimme yhteen liiketunnistimen hyödyt ja keinot siihen, miten voit käyttää liiketunnistinta osana kodin kokonaisvaltaista turvapakettia. Liiketunnistin toimii yhdessä muun turvajärjestelmän kanssa. Kerromme, miten arjen mukavuus lisääntyy turvaratkaisujemme avulla ja mikä liiketunnistimen rooli silloin on.

Mikä liiketunnistin ja miksi?

 

Liiketunnistin on laite, joka nimensä mukaisesti tunnistaa liikkeen.

 

Yksinkertaisimmillaan se on kytketty esimerkiksi pihalla toimivaan lamppuun, joka sytyttää valon jonkun liikkuessa piha-alueella.

 

Turvaratkaisujen yhteydessä liiketunnistimella on monipuolisempi rooli. Sitä käytetään sekä ulko- ja sisätiloissa.

 

Verisuren järjestelmässä liiketunnistin toimii kameran apurina. Havaitessaan epänormaalia liikettä, se kytkee kameran päälle ja lähettää Verisuren omaan hälytyskeskukseen kuvasarjan, jota hälytyskeskuspäivystäjä käyttää apunaan arvioidessaan, onko kyseessä hätä- tai vaaratilanne. Liiketunnistin toimii silloin osana kodin toimivaa ja nopeasti reagoivaa turvajärjestelmää.

 

Ilman muuta turvapakettia, liiketunnistimen hyödyt eivät pääse esille. Kun se on yhdistettynä kameraan ja osaa kommunikoida muun turvajärjestelmän kanssa, se luo etuja monella tasolla.

 

Liiketunnistin on myös siitä kätevä, että hyödyt pääsevät esille niin pientalo- kuin kerrostaloasunnossakin. Kodin suojaaminen onnistuu asuintyypistä riippumatta. Kesämökin suojaus onnistuu myös helposti liiketunnistimen ja muun turvapaketin sekä palvelun yhdistelmällä.

Liiketunnistin – Osana kodin turvaratkaisua

Liiketunnistin toimii osana kamerailmaisinta ja on tarkoitettu käytettäväksi nimenomaan yhdessä kodin muun turvajärjestelmän kanssa.

 

Verisuren hälytysjärjestelmässä tunnistimen havaitessa liikettä, kamera ottaa kolmen kuvan kuvasarjan ja lähettää sen välittömästi Verisuren omaan hälytyskeskukseen. Hälytyskeskuspäivystäjä tarkistaa liiketunnistimen havaitsemat liikkeet kuvista. Niiden ja muiden saamiensa tietojen perusteella hän tekee tarvittavat jatkotoimenpiteet.

 

Liiketunnistin osaa siis kertoa kameran kautta, että asunnossa on meneillään jotain poikkeavaa.

 

Hälytyskeskuksesta käsin ohjataan asianmukainen apu paikalle, kuten poliisi, palokunta tai ambulanssi. Hälytyskeskus välittää myös vartijan paikalle, jos siihen on tarvetta.

 

Liiketunnistin laukaisee myös hälytyksen asunnossa, joten asukkaat saavat heti merkin epänormaalista tilanteesta.

Jos kyse on murrosta, varsinaista vahinkoa ei ehdi monesti edes tapahtua. Varkaat usein säikähtävät hälytysjärjestelmän sireenin kovaa ääntä. Tunkeutuja lähtee tiehensä huomatessaan, että koti on suojattu ajanmukaisella teknologialla. Näin mitään ei ehditä rikkoa tai varastaa.

 

Liiketunnistin reagoi myös täysin pimeässä. Näin hälytysjärjestelmä osaa lähettää tiedon hälytyskeskukseen aina, kun siihen on tarve.

Säilytä yksityisyys

 

Teknologian kehityksen myötä yksityisyys on otettava huomioon entistä huolellisemmin. Oma rauha on jokaiselle erityisen tärkeää omassa kodissa. Kukaan ei halua rentoutua, jos takaraivossa on tunne siitä, että joku tarkkailee.

 

Valitessasi hälytysjärjestelmän tarjoajaa kannattaa selvittää palveluntarjoajan tietoturvallisuusaste sekä milloin kamera lähettää kuvaa.

 

Verisuren järjestelmän kamera aktivoituu vain hälytyksessä. Liiketunnistin mahdollistaa sen, että kamera lähettää kuvaa ainoastaan silloin, kun siihen on todellista aihetta.

 

Turvallisuus on ensisijaisen tärkeää myös tiedonsiirrossa. Verisure käyttää korkeampia suojausvaatimuksia kuin itsevalvotuissa kameroissa, joten kamerailmaisimemme ovat myös tietoturvallisia. Suojausjärjestelmän ja hälytyskeskuksen välinen tiedonsiirto tapahtuu aina salatulla yhteydellä, joka käyttää turva-alalle vaadittuja salausstandardeja. Verisuren kamerat tai muut hälytysjärjestelmän osat eivät ole yhteydessä julkiseen IP-verkkoon, vaan toimivat omassa salatussa verkossa. Näin sinun ei tarvitse huolehtia yksityisyytesi puolesta.

 

Liiketunnistimen kanssa kannattaa hyödyntää sekä gsm- ja internetyhteyttä. Kun järjestelmän ja hälytyskeskuksen välillä on kaksi tiedonsiirtokanavaa, pystytään takaamaan entistä turvallisempi tiedonsiirto. Verisure suosittelee käyttämään aina molempia yhteyksiä, jotta tiedonsiirto on mahdollisimman turvallista.

 

Liiketunnistin on osa langatonta murtohälytysjärjestelmää. Sen hallinnointi on helppoa oman älypuhelimen avulla.

 

Liiketunnistimen herkkyys

Toisinaan hälytyskeskus saattaa saada vääriä hälytyksiä. Kameran lähettämän kuvasarjan ja muun teknologian avulla päivystäjä huomaa heti, onko tosi kyseessä.

 

Joskus esimerkiksi kotieläimet joutuvat oleskelemaan yksin kotona työpäivän ajan. Liiketunnistimen herkkyyttä voidaan säätää sopivaksi niin, ettei se reagoi esimerkiksi koiran tai kissan liikkeisiin.

 

Liiketunnistimeen voidaan asettaa myös korkeusraja, joka mahdollistaa erityisesi pienten lemmikkien liikkumisen rauhassa ilman, että keskusyksikkö reagoi hälytykseen.

 

Kun hälytysjärjestelmän asentaa koulutettu asiantuntija, varmistutaan siitä, että liiketunnistimen herkkyys ja säädöt on asetettu kohteen vaatimalla tavalla. Kun oikea herkkyys on löydetty ja asetukset on säädetty toimiviksi, on hälytysjärjestelmän ja liiketunnistimen käyttö helppoa.

 

Liiketunnistimen osana turvaratkaisua

 

Liiketunnistimen hyöty on onneksi helppo huomata myös kodin muissa turvaratkaisuissa. Parhaimmillaan se saattaa pelastaa ihmishenkiä. Silloin apu on korvaamatonta.

 

Vaaratilanteita tulee harvemmin ajateltua ennen kuin ne osuvat omalle kohdalle tai lähipiiriin. Turha murehtiminen ja spekulointi vievät arjesta ilon, mutta riskejä voi vähentää myös kodin turvaratkaisuilla.

 

On järkevää varautua etukäteen mahdollisiin vaaratilanteisiin. Silloin mielenrauha on helpompi säilyttää. Pieniltä tuntuvilla ratkaisuilla voi olla merkittävä hyöty.

 

Joskus esimerkiksi tulipalo voi syttyä asukkaiden ollessa poissa kotoa. Joissain tapauksissa lemmikki on saattanut aiheuttaa tulipalon tai kodinkone on voinut tehdä temppunsa.

 

Perinteisen palohälyttimen puute on siinä, ettei se välitä tietoa palosta, jos ketään ei ole kotona. Tästä syystä hälytyskeskukseen liitetyt palovaroittimet yhdessä liiketunnistimen sisältävän kamerailmaisimen kanssa asettavat paloturvallisuuden aivan toiselle tasolle ja mahdollistavat paloon reagoinnin nopeasti.

 

Kun käytössä on kamera liiketunnistimella, apujoukot pääsevät nopeammin tapahtumapaikalle, sillä hälytyskeskuspäivystäjät voivat varmentaa kameran kuvista tulipalon ja sen laajuudeen. Näin hälytyskeskuspäivystäjä pystyy arvioimaan avun tarpeen laajuuden ja pelastuslaitos osaa arvioida paikalle lähetettävien yksiköiden määrän. Myös esisammutustyö helpottuu, jos esimerkiksi hätään ehditään hälyttää naapuri.

 

Jos palotilanne syntyy asukkaiden nukkuessa, liiketunnistin auttaa myös silloin. Palon syttyessä palohuoneessa oleva palohälytin ilmoittaa muille kodin hälyttimille ja hälytyskeskukseen, missä huoneessa tulipalo on. Samalla kamera lähettää kuvasarjan hälytyskeskukseen, jossa hälytyskeskuspäivystäjä huomaa hädän ja voi jo kutsua palokunnan paikalle.

 

Koska palotilanteissa kyse voi olla sekunneista, on tärkeää, että kaikki talossa nukkuvat heräävät ajoissa. Samalla avunsaanti ei jää juuri heränneen ja unenpöpperöisen asukkaan varaan.

 

Arkeen mukavuutta ja mielenrauhaa

 

Liiketunnistimen ja hälytyskeskukseen liitetyn kameran sekä muun hälytysjärjestelmäteknologian ja palvelun avulla kodin suojaaminen on helpompaa ja monipuolisempaa. Mökkireissulle tai ulkomaan matkalle on mukavampi lähteä, kun tietää avun olevan helposti käsillä, jos kotona sattuu jotain.

 

Turvajärjestelmän tarkoitus on ensisijaisesti tuoda todellista turvallisuutta asumiseen. Näin sinä voit asukkaana keskittyä olennaiseen ja asiantunteva palveluntarjoaja huolehtii yksityiskohdista.

 

Kun liität liiketunnistimen sisältävän kamerailmaisimen lisäksi järjestelmääsi kaksisuuntaisen puheyhteyden, turvallisuus ja helppokäyttöisyys kasvavat entisestään. Puheyhteys kytkeytyy päälle kameran lailla vain hälytystilanteissa. Se toimii molempiin suuntiin, joten voit myös itse keskustella päivystäjän kanssa.

 

Puheyhteyden kautta hälytyskeskuspäivystäjä voi esimeriksi tiedustella paikalla olevilta asukkailta lisää tilanteesta. Murtotilanteessa päivystäjä voi kertoa varkaille, että poliisi on tulossa paikalle.

 

Kokonaisvaltainen murtohälytysjärjestelmä pitää sisällään myös ovi- ja ikkunavahdin tärinäilmaisimella. Tärinäilmaisin huomaa murtoyrityksen jo murron alkuvaiheessa. Tämä mahdollistaa, että hälytysjärjestelmä reagoi jo ennen kuin ovi tai ikkuna on rikottu tai avattu.

 

Hälytysääni herättää talon asukkaat ja säikäyttää ylimääräisen tunkeutujan tiehensä. Usein jo varkaan tieto toimivasta hälytysjärjestelmästä riittää karkottamaan hänet pois. Koska tärinäilmaisin hälyttää epätyypillisestä toiminnasta jo murron alkuvaiheessa, voidaan hälytyskeskuksessa ryhtyä oikeisiin jatkotoimiin nopeammin.

 

Vinkkilista liiketunnistimen käyttöön

 

  1. Käytä liiketunnistinta osana muuta turvajärjestelmääsi.
  2. Huolehdi tietoturvallisesta ja yksityisyyttäsi kunnioittavasta yhteydestä.
  3. Huolehdi ammattilaisasentajan kanssa, että liiketunnistimen herkkyys on säädetty oikein. Lemmikkieläimen liikkeistä ei ole tarvetta lähettää hälytystä.
  4. Varautumalla etukäteen mahdollisiin vaaratilanteisiin, pienennät niiden riskiä. Liiketunnistin, joka on kytketty kamerailmaisimeen, täydentää kodin turvapakettia, jolloin vähennät samalla mahdollisia riskejä.

 

Haluatko tietää, millainen on sinun kotisi turvallisuustilanne? Tee testi ja varaa maksuton Kodinturvakartoitus.

Kodinturvavinkit
Murto
tuotteet