palo
Pelastuslain muutos siirtää vastuun  palovaroittimista asukkaalta taloyhtiölle
Taloyhtiö

Uusi pelastuslaki astui vuoden vaihteessa voimaan kahden vuoden siirtymäajalla ja siirtää kaikki palovaroittimet kiinteistönomistajan vastuulle. Tämä muutos velvoittaa taloyhtiön huolehtimaan, että jokaisesta asunnosta löytyy lakisääteinen määrä toimivia, asianmukaisesti asennettuja palovaroittimia ja vastaamaan niiden toimintakunnosta. Asukkaan vastuulle jää ilmoittaa palovaroittimen toimintahäiriöistä.

Taloyhtiöissä turvallisuusriskit kertaantuvat asukkaiden määrällä. Vuosien varrella parannukset lainsäädännössä ja  rakennusmääräyksissä ovat rajoittaneet tuhoja todellisissa palotilanteissa muun muassa palokatkojen avulla. Lakisääteisten pelastussuunnitelmien ja palovaroittimien ansiosta yhä useammin säästytään henkilövahingoilta, kun tilanteisiin voidaan reagoida varhaisemmassa vaiheessa, ja pelastautumiseen ollaan valveutuneempia.

Silti taloyhtiön paloturvallisuus on pitkään nojannut asukkaiden huolellisuuden varassa. Vaikka palovaroittimet ovat olleet lakisääteisiä jo koko 2000-luvun,Valtioneuvoston selvityksen perusteella arvioidaan, että 20% asunnoista ei löydy laisinkaan palovaroittimia. Verisuren kodinturvakartoitusaineiston perusteella suurimmassa osassa koteja palovaroittimien toimintakunnossa tai sijoittelussa on puutteita.

Mitä laki sanoo palovaroittimista?

Lain mukaan palovaroittimia tulee olla yksi jokaista alkavaa 60m2 kohti asunnon jokaisessa kerroksessa. Lisäksi palovaroitinta suositellaan jokaiseen makuuhuoneeseen ja poistumisteiden yhteyteen. Palovaroittimen optimaalisen toiminan kannalta palovaroitin tulee sijoittaa vähintään puoli metriä seinästä tai muista esteistä.

Tähän asti palovaroittimet ovat olleet asukkaan vastuulla. Vuonna 2010 valmistuneissa ja sitä uudemmissa asuinrakennuksissa vaaditut sähkövirtaan kytketyt palovaroittimet ovat jo nykyisellään taloyhtiön vastuulla.

Arjen keskellä säännöllinen palovaroittimien toimintakunnon seuranta on kuitenkin helppo unohtaa ja se palautuu mieleen vasta läheltä piti -tilanteissa. Vaikka lakimuutoksen myötä asukkaan vastuulle jää palovaroittimen toimintahäiriöistä ilmoittaminen, voidaan vastaisuudessakin varautua siihen, ettei asukkaan ilmoitusvastuu toteudu aina suunnitellulla tavalla. Palotilanteessa ainoa asukkaan herättävä palovaroitin on asianmukaisesti kattoon kiinnitetty, pölytön ja toimivilla paristoilla varustettu varoitin.

Keskeisimmät puutteet palovaroittimien osalta liittyvät niiden määrään, sijoitteluun ja toimintakuntoon. Palovaroittimien käyttöikä on korkeintaan kymmenen vuotta ja se ylittyy usein huomaamatta. Lisäksi pariston varaustaso laskee liian heikoksi tai paristo puuttuu kokonaan tai palovaroittimia ei ole sijoitettu ohjeistusten mukaisesti vähintään puoli metriä seinästä tai muista esteistä.

Mitä taloyhtiön tulee huomioida pelastuslain muutoksessa?

Uuden pelastulain myötä taloyhtiön vastuulle jää palovaroittimien hankinta ja kunnossapito. Jokaisen taloyhtiön yhtiökokouksen asialistalla tulisikin tänä keväänä olla kysymys miten taloyhtiössämme täytetään pelastuslain vaatimukset.

Käytännössä tämä tarkoittaa mietintää siitä, minkälaiset palovaroittimet taloyhtiöön asennetaan, kuka hoitaa palovaroittimien testaamisen ja vaihdon, miten palovaroittimien toimintakuntoa seurataan. Lisäksi tulee ottaa huomioon millaisia kokonaiskustannuksia tämä voi aiheuttaa todellisuudessa.

Jatkuvasti tiukentuvat velvoitteet ja kustannusten nousu ajavat taloyhtiöitä tukalaan tilanteeseen. Palovaroittimien osalta taloyhtiöille ei riitä budjetointi palovaroittimien kertahankintaan, vaan todelliset kustannukset muodostuvat niiden toimintakunnosta vastaamisesta. Taloyhtiöissä, joissa huoltoyhtiö vastaa kunnossapidosta, on helppo siirtää palovaroittimien kunnossapito huoltoyhtiön vastuulle, mutta lisääntyneet työtunnit ja käynnit nostavat taloyhtiön kunnossapitokustannuksia väistämättä.


Huoleton vaihtoehto taloyhtiön paloturvaan


Verisuren ammattilaisen asentamat ja huoltamat  palovaroittimet varmistavat, että paloturva on kunnossa 24/7, taloyhtiön jokaisessa asunnossa. Hälytyskeskusvalvottu palvelu varmistaa oikeat toimenpiteet niin todellisten vaaratilanteiden kuin huoltotarpeiden osalta. Taloyhtiö ja asukkaat hyötyvät Verisuren monipuolisesta lisäpalveluvalikoimasta.

Lue lisää Verisuren paloturvaratkaisusta täältä.

palo