Kodinturvavinkit
Murto
palo
Valvontakamera kotiin tai mökille? Huomioi nämä asiat
Verisuren hälytyskeskus toimii 30 sekunnissa hälytyksen sattuessa.

Yhä useampi suomalainen haluaa kotiinsa hälytys- tai valvontajärjestelmän suojatakseen kotinsa murroilta tai muilta ikäviltä yllätyksiltä. Valvontakamera on oleellinen osa toimivaa valvontajärjestelmää ja niitä on tarjolla monenlaisia, kuten hälytyskeskukseen liitettyjä kameroita, riistakameroita ja jopa valeturvakameroita. Tässä vinkit, mitä kannattaa ottaa huomioon, kun hankit valvontakameran kotiin tai mökille.

1.Onko valvontakamera liitetty hälytyskeskukseen?

 

Tekniikka ei itsessään ota murtovarasta kiinni tai sammuta tulipaloa, vaan se on vain apuväline hätätilanteen todentamiseen ja oikean avun paikalle saamiseen. Selkein erottava tekijä markkinoilla olevissa valvontajärjestelmissä onkin se, onko kamera liitetty valvottuun hälytysjärjestelmään vai ei. Verisuren kamerailmaisin on osa hälytyskeskukseen liitettyä hälytysjärjestelmää. Hälytyksen sattuessa kamera ottaa kuvasarjan ja lähettää sen Verisuren 24/7 palvelevaan hälytyskeskukseen. Kuvien avulla hälytyskeskuspäivystäjä pystyy varmentamaan hälytyksen syyn ja tarvittaessa välittämään tiedon suoraan hätäkeskukseen sekä lähettämään paikalle vartijan. Näin paikalle saadaan apu mahdollisimman nopeasti. Jos kamera ei ole osa valvottua hälytysjärjestelmää, hälytyksestä avunsaantiin kuluva aika voi olla liian pitkä. Ikävimmillään esimerkiksi murto voidaan todeta vasta jälkeenpäin, eikä mitään ole enää tehtävissä.

 

2. Onko valvontakameraan liitetty muita ominaisuuksia?

 

Eri kameravalvontajärjestelmiä vertaillessa kannattaa kiinnittää erityistä huomiota siihen, mitä muita palveluja kuin kuvatallennusta rahansa vastineeksi saa. Kameran tärkein ominaisuus on todentaa hätätilanne niin selkeästi, että paikalle voidaan lähettää tilanteen vaatima apu. Verisuren uusiin hälytysjärjestelmiin kuuluu myös ainutlaatuinen puhekeskus, jonka kautta hälytyskeskuspäivystäjä saa suoran puheyhteyden kohteeseen. Esimerkiksi varkaan on vaikea jatkaa rikollisia puuhiaan, kun huomaa olevansa nähtävänä ja kuultavana.

 

3. Millaista turvaa valeturvakamera tarjoaa?

 

On totta, että valvontakamerajärjestelmä sekä siitä kertovat tarrat ja kyltit toimivat ennaltaehkäisevästi. Jos harkitsee valeturvakameraa, joka ei todellisuudessa kuvaa mitään, kannattaa muistaa, että kameran tarjoama suoja on lähes olematon eikä sen suojaavasta vaikutuksesta ole mitään takeita. Murtovarkaat saattavat tunnistaa valeturvakameran, ja he ovat myös erittäin tietoisia tunnetuista kodin turvajärjestelmistä, joiden suojaamia taloja he osaavat karttaa.

 

4. Pitääkö kameravalvonnasta ilmoittaa?

 

Kameravalvonnasta on aina ilmoitettava näkyvästi esimerkiksi kyltein ja tarroin. Lisäksi luotettavasta ja tunnetusta hälytysjärjestelmästä kertovat hälytystarrat ja kyltit estävät murtoja jo ennalta.

 

5. Jos hankin valvotun hälytysjärjestelmän, voiko yksityisyyteni vaarantua?

 

Verisure käyttää kamerailmaisinta ainoastaan todentaakseen hälytyksen syyn ja ohjatakseen asiaan kuuluvaa apua paikalle. Hälytyksen sattuessa Verisuren kamera ottaa kuvasarjan, jonka avulla Verisuren hälytyskeskuspäivystäjä voi tehdä oikeat toimenpiteet. Hälytyskeskus ei voi aktivoida kameraa hälytyskeskuksesta käsin, vaan kamera aktivoituu ainoastaan hälytyksessä. Kun kyseessä on valvottu kamera, jonka tehtävänä on varmentaa murto- tai palohälytys, on kameran turvallisuusvaatimukset jo tuotteen suunnitteluvaiheessa asetettu paljon korkeammaksi kuin itsevalvottujen kameroiden. Esimerkiksi kaikki Verisure-järjestelmien ja hälytyskeskuksen välinen tiedonsiirto tapahtuu salatulla yhteydellä, joka käyttää turva-alalle vaadittuja salausstandardeja.

Haluatko tietää lisää miten parhaiten suojata kotisi murtovarkailta, parantaa paloturvallisuutta ja ehkäistä kosteusvahinkoja?

 

Kodinturvavinkit
Murto
palo