Kodinturvavinkit
Murto
Turvakamera pitää kotiasi silmällä – ota nämä asiat huomioon
Guardvision turvakamera
 
 

Turvakameran hankkiminen on hyvä tapa parantaa kotisi turvallisuutta. Turvakameran käyttö paitsi osoittaa, että asukkaat pitävät huolta omasta turvallisuudestaan, myös ennaltaehkäisee rikoksia. Murtovarkaat välttelevät lähtökohtaisesti asuntoja, joissa on turvakamerat ja niistä kertovat ilmoitukset. Toisaalta turvakamera auttaa selvittämään rikoksia ja mahdollistaa kodin jatkuvan valvonnan.

 

Turvakameran hankintaa pohtiessa muutamia asioita kannattaa ottaa huomioon turvallisuuteen ja yksityisyyteen liittyen. Erityisen tärkeää on pohtia, mihin turvakameran kuva menee ja mitä turvakameran tiedolla tehdään, jotta turvakameran hankkimisesta on varmasti hyötyä. Verisuren järjestelmissä turvakamerana toimii kamerailmaisin, jonka kuva menee hälytyksessä Verisuren omaan hälytyskeskukseen salatun yhteyden kautta. Näin voimme taata välittömän reagoinnin hälytyksen sattuessa yksityisyyttä vaarantamatta.

 

Turvakamera aktivoituu liikkeestä tai savusta

 

Verisuren turvakamera, eli kamerailmaisin on kameralla varustettu liiketunnistin. Tämä tarkoittaa, ettei turvakamera kuvaa jatkuvasti, vaan aktivoituu liikkeen yhteydessä. Turvakamera toimii myös täysin pimeässä, mikä on etenkin suomalaisessa pimeässä syksyssä ja talvessa erityisen tärkeää. Turvakameraan voi olla linkitettynä myös palovaroitin, jolloin turvakamera aktivoituu tunnistaessaan savua.

 

Liike tai savu aktivoi hälytyksen, ja turvakameran kamerailmaisin ottaa kuvasarjan. Verisuren järjestelmissä turvakameran ottama kuvasarja avataan Verisuren omassa hälytyskeskuksessa, jossa Verisuren hälytyskeskuspäivystäjä selvittää hälytyksen syyn.

 

Hälytyskeskus reagoi nopeasti hälytykseen

 

Turvakamera mahdollistaa nopean reagoinnin tilanteeseen hälytyksen sattuessa. Hälytyksen yhteydessä on tärkeää kyetä nopeasti arvioimaan, mikä hälytyksen on aiheuttanut. Turvakameran avulla hälytyskeskus voi nopeasti selvittää, mitä on tapahtunut.

 

Hälytyskeskus analysoi kuvat ja toteaa niiden perusteella tarvittavat toimenpiteet. Toimenpiteet riippuvat siitä, mitä turvakamera ja hälytysjärjestelmä paljastavat: jos kyseessä on väärä hälytys, ei toimenpiteille ole tarvetta. Vääriä hälytyksiä tapahtuu aina silloin tällöin, ja siksi ei ole tarkoituksenmukaista, että virkavaltaa kutsuttaisiin paikalle automaattisesti hälytyksen sattuessa. Verisuren uusissa hälytysjärjestelmissä on myös puhekeskus, jonka avulla hälytyskeskus voi olla suoraan yhteydessä paikan päälle ja näin reagoida tilanteeseen tarpeen vaatimalla tavalla ja välittää oikea apu paikalle.

 

Verisuren hälytyskeskuspäivystäjä välittää tarvittaessa paikalle myös vartijan tarkastamaan tilanteen. Jos tilanne vaatii, hälytyskeskus välittää tiedon hätäkeskukseen, josta lähetetään paikalle tarvittava apu, kuten poliisi tai pelastuslaitos. Kiinteistön omistaja saa aina tiedon paitsi hälytyksestä, myös tehdyistä toimenpiteistä. Verisuren hälytyskeskus toimii vuorokauden ympäri, vuoden jokaisena päivänä, joten paikalla on aina koulutettu hälytyskeskuspäivystäjä juuri Verisuren asiakkaita varten.

 

Turvakamera toimii salatulla yhteydellä

 

Kun kyseessä on valvottu kamera, jonka tehtävänä on varmentaa murto- tai palohälytys, on kameran turvallisuusvaatimukset jo tuotteen suunnitteluvaiheessa asetettu paljon korkeammaksi kuin itsevalvottujen kameroiden. Kaikki Verisure– järjestelmien ja hälytyskeskuksen välinen tiedonsiirto tapahtuu salatulla yhteydellä, joka käyttää turva-alalle vaadittuja salausstandardeja. Verisuren kamerat ja valvontajärjestelmä eivät ole yhteydessä julkiseen IP-verkkoon, vaan toimivat omassa salatussa verkossa.

 

Turvakameran hankkiminen – mitä laki sanoo?

 

Suomen rikoslaki määrittelee salakatselun Suomen rikoslain 24. luvussa, joka käsittelee yksityisyyden, rauhan ja kunnian loukkaamista. Salakatselua on esimerkiksi kotirauhan suojaaman paikan kuvaus teknisellä laitteella. Kotirauhan piiriin kuuluvat asuntojen lisäksi myös omakotitalon piha sekä asuintalojen porraskäytävät. Tämän vuoksi kamerailmaisimen suuntaamisessa on oltava erityisen tarkka, jottei naapurin kotirauhan piirissä olevia tiloja joudu kamerailmaisimen kantaman piiriin. Huolehdi siis siitä, että kamerailmaisin on suunnattu vain omalle kiinteistöllesi. Salakatselu ei päde murtovarkaisiin, sillä salakuvaus on laillista, jos henkilö oleskelee tilassa laittomasti.

 

Suomessa yksityisyydensuoja on korkea, eikä omaakaan kiinteistöä saa kuvata ja tallentaa ilman ilmoitusta kameravalvonnasta. Tarkista, että tarrat ja muut ilmoitukset kamerailmaisimesta ovat hyvin nähtävillä. Tieto kameroista ja suostumus kuvatuksi päätymisestä ovat edellytyksiä kuvauksen laillisuudelle. Kun ulko-ovessa on asianmukainen merkintä valvontajärjestelmästä, ei ongelmaa salakatselun riskistä ole.

 

Turvakamera osana kodin hälytysjärjestelmää

 

Turvakamera on järkevintä hankkia osana hälytysjärjestelmää. Itsekseen kuvaavasta turvakamerasta, joka ei tallenna mitään, on hyvin vähän hyötyä, ellei kukaan ole jatkuvasti valvomassa kameraa. Kodin hälytysjärjestelmä on mahdollista automatisoida osaksi perheen elämää, ja hälytysjärjestelmä voidaan räätälöidä juuri oman kodin tarpeisiin sopivaksi. Turvakameraa voidaan käyttää kuvaamaan sekä sisä- että ulkotiloja, ja hälytysjärjestelmä on mahdollista säätää esimerkiksi niin, ettei turvakameran liiketunnistin aktivoidu, vaikka asukkaat liikkuvat kodin sisätiloissa yön aikana, mutta hälytysjärjestelmä reagoi kuitenkin ikkunan tai oven avaukseen.

 

Räätälöidyt ratkaisut on helpointa toteuttaa, kun turvakamera asennetaan osana älykästä hälytysjärjestelmää. Älykkäässä hälytysjärjestelmässä on mahdollista esimerkiksi säätää kodin lämpötilaa etänä tai ajastaa valot syttymään tai sammumaan. Älykäs hälytysjärjestelmä antaa myös esimerkiksi ilmoituksen, jos hälytysjärjestelmä unohtuu pois päältä tai ikkuna on jäänyt auki.

 

Haluatko tietää, miten parhaiten suojata kotisi murtovarkailta, parantaa paloturvallisuutta ja ehkäistä kosteusvahinkoja?

 

Kodinturvavinkit
Murto