Älykäs koti
Kodinturvavinkit
Murto
palo
Kotihälytin, varashälytin, kodin hälytysjärjestelmä - Mitä eroa näillä on?
Verisuren hälytyskeskus toimii 30 sekunnissa hälytyksen sattuessa.

Yhä useampi suomalainen haluaa kotiinsa kotihälyttimen tai hälytinjärjestelmän suojatakseen kotinsa ikäviltä yllätyksiltä. Ennen kuin tekee valintaa oman kodin murtosuojauksesta ja varautumisesta esimerkiksi tulipalon varalle, on syytä selvittää, miten marketeistakin saatava kotihälytin eroaa ammattimaisesti valvotusta hälytysjärjestelmästä.

Ammattimaisesti valvottu hälytysjärjestelmä vai itsevalvottu varashälytin kotiin?

 

Selkein erottava tekijä erilaisissa hälyttimissä on se, onko järjestelmän tekniikka, kuten valvontakamera tai kamerailmaisin, liitetty ammattimaisesti toimivaan hälytyskeskukseen. Jos kyseessä on niin sanottu itsevalvottava varashälytin, hälytyksestä tulee tieto vain esimerkiksi omaan puhelimeen. Näin sinun tulee olla aina itse tavoitettavissa mahdollisen hätätilanteen iskiessä ja kutsua apua paikalle. Jos sinulla on ammattimaisesti valvottu hälytysjärjestelmä, hälytyskeskuspäivystäjä toimii välittömästi ja todentaa hälytyksen syyn muun muassa kameran kuvien avulla ja välittää tarvittavan avun paikalle. Itsevalvottavassa kotihälyttimessä tai varashälyttimessä hälytyksestä avunsaantiin kuluva aika voi olla liian pitkä ja pahimmillaan esimerkiksi murto todetaan vasta jälkeenpäin.

 

Mitä ominaisuuksia valvontajärjestelmään kuuluu?

 

Oman kodin turvallisuutta parantaessa kannattaa kiinnittää huomiota siihen, mitä muita palveluja kuin esimerkiksi kuvatallennusta kotihälytin tarjoaa. On hyvä muistaa, että tekniikka ei itsessään ota murtovarasta kiinni tai sammuta tulipaloa, vaan on vain apuväline tilanteen todentamiseen ja oikean avun paikalle saamiseen. Esimerkiksi Verisuren uusiin hälytysjärjestelmiin kuuluu ovi- ja ikkunavahti tärinäilmaisimella. Sen avulla hälytyskeskuspäivystäjä havaitsee asuntomurron jo ennen kuin murtovaras on päässyt sisään, sillä hälytys laukeaa esimerkiksi ulko-oven murtamisyrityksestä aiheutuvasta tärinästä. Varhainen havainto murtoyrityksestä ja kova sireenin ääni paitsi keskeyttävät murtovarkaan toiminnan myös pienentävät vahinkoja, kun hälytyskeskuspäivystäjä voi ryhtyä nopeasti toimenpiteisiin. Lisäksi hälytyskeskuspäivystäjä voi puhekeskuksen kautta ottaa suoran kuulo- ja puheyhteyden kohteeseen ja antaa esimerkiksi ohjeita apua tarvitseville.

 

Onko paloturva ja vesivahingot huomioitu?

 

Turvallinen koti ei tarkoita vain rikosilmoitinjärjestelmää ja murtosuojaa, vaan myös paloturvallisuus, vesi- ja vuotovahingot sekä muut hätätilanteet on huomioitu. Kattava hälytysjärjestelmä sisältää myös hälytyskeskuksen valvontaan liitetyt palovaroittimet, jolloin tulipaloon reagoidaan välittömästi, vaikka asukas ei itse olisi kotona. Myös muihin hätätilanteisiin voi saada apua erillisellä turvapainikkeella, jonka kautta voi ottaa yhteyden hälytyskeskuspäivystäjään. Kattavassa hälytysjärjestelmässä on lisäksi turvaa myös vesivahinkojen varalle. Hälytysjärjestelmään liitetyn vuotovahdin avulla vesivuoto huomataan jo pienestä tiputtelusta ja hälytyskeskuspäivystäjä aloittaa heti toimenpiteet.

 

Miten kodin hälytinjärjestelmää voi ohjata?

 

Teknologisesti edistyksellisiin hälytysjärjestelmiin voidaan liittää älykotiominaisuuksia. Esimerkiksi Verisuren hälytysjärjestelmään kuuluvalla mobiilisovelluksella voi ohjata, ajastaa ja valvoa kodin hälytysjärjestelmää ja siihen kytkettyjä laitteita. Sovelluksen kautta voi esimerkiksi saada ilmoituksen, jos hälytysjärjestelmää ei ole muistettu kytkeä päälle tai kun lapset tulevat koulusta kotiin. Sovelluksen avulla voi tehdä myös älykkäitä ajastuksia, kuten ajastaa hälytysjärjestelmä osasuojaukseen yöksi automaattisesti samaan kellonaikaan, kun menee nukkumaan, tai ajastaa älypistorasioihin kytkettyjä valaisimia tai muita sähkölaitteita. Sovelluksesta voi myös seurata kodin lämpötilaa ja ilmankosteutta.

 

Miten tietoturva on huomioitu?

 

Kodin hälytysjärjestelmää tai hälytyslaitetta valitessa on tärkeää huomioida, millainen on laitteiden tietoturva. Ammattimaisesti valvotussa hälytysjärjestelmässä on laitteiden turvallisuusvaatimukset jo tuotteen suunnitteluvaiheessa asetettu paljon korkeammaksi kuin itsevalvottujen hälyttimien. Esimerkiksi Verisure-järjestelmän keskusyksikön ja hälytyskeskuksen välinen tiedonsiirto tapahtuu salatulla yhteydellä, joka käyttää turva-alalle vaadittuja salausstandardeja. Lisäksi hälytyskeskus ei voi aktivoida kameraa hälytyskeskuksesta käsin, vaan kamera aktivoituu ainoastaan hälytyksessä, kun liiketunnistin havaitsee liikettä.

 

Lue lisää Verisuren kamerailmaisimesta tästä

Täältä pääset tutustumaan Verisuren palovaroittimiin

Täältä voit lukea vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin Verisuren palovaroittimista

 

Haluatko tietää lisää, miten parhaiten suojata kotisi murtovarkailta, parantaa paloturvallisuutta ja ehkäistä kosteusvahinkoja?

 

Älykäs koti
Kodinturvavinkit
Murto
palo